Contact  |  Wie zijn wij?  |  Privacy verklaring  |  Voorwaarden  |  Betaling  |  Sitemap

nl  |  fr  |  en

Privacy verklaring

Picturebook.be heeft een eigen beveiligde omgeving voor het uploaden en het afdrukken van uw foto's. Uw persoonlijke gegevens en de daarbij behorende data zijn afgeschermd door de door u gekozen gebruikersnaam en het wachtwoord en zullen onder geen enkel beding aan derden worden kenbaar gemaakt.

Bij het inloggen op onze website is het bij de meeste webbrowsers mogelijk het wachtwoord te laten onthouden wat wij ten stelligste afraden wanneer u op openbare computers werkt.

Voor het bestellen van één van onze artikelen is een registratie bij Picturebook.be vereist. Ten eerste is een geldig e-mailadres benodigd en een een door u zelf gekozen wachtwoord. Voorts hebben wij uw adresgegevens nodig, om het mogelijk te maken het product naar u toe te zenden. Uw persoonlijke gegevens zijn slechts voor intern gebruik en om ons aanbod aan u te verbeteren. Uw persoons- en adresgegevens worden nooit aan derden bekend gemaakt en kunnen op geen enkel tijdstip door derden worden ingezien.

De gegevens die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaalprovider, Ogone, deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd. Het opslaan of doorgeven van uw gegevens met een ander doel dan de afwikkeling van uw bestelling, is contractueel uitgesloten.

Website by Webatvantage